شبکه دانش / معرفی کتاب و تازه های نشر

کتاب کارسپاری

  • ۲۷ فروردین ۱۴۰۱
  • ۱۶۵
  • ۰۳

مهارت ها را با وظایف تطبیق دهید

افراد خود را تربیت و هدایت کنید

بر موانع غلبه کنید

 

باید برخی از کارهای خود را به دیگران محول کنید تا بتوانید زمان کافی برای تمرکز بر وظایفی که نیازمند تخصص شما است داشته باشید. اما این کار ساده نیست. کارسپاری به سرعت شما را با اصول این کار آشنا می کند:

-ایجاد محیطی با بهره وری بالا.

-سپردن کارهای مناسب به افراد مناسب.

-برگزاری جلسات اثربخش برای محول کردن وظایف.

-در دست گرفتن کنترل زمان

 

 

نظر شما