شبکه دانش / معرفی کتاب و تازه های نشر

کتاب ارز دیجیتال

  • ۲۷ فروردین ۱۴۰۱
  • ۸۰۴
  • ۰۳

این کتاب علاوه بر اینکه نظریه اصلی پشت رمز ارزها را به زبانی ساده آشکار می سازد، تمام آن چیزهایی که لازم است تا سرمایه گذاران در این حوزه بدانند تا ریسک را به کمترین و همچنین سود را به بیشترین مقدار خود برسانند بیان می کند.

نظر شما