شبکه دانش / بازار سرمایه

اصطلاحات صندوق های سرمایه گذاری

  • ۳۰ فروردین ۱۴۰۱
  • ۱۱۷
  • ۰۳

صندوق های سرمایه گذاری، درواقع ترکیبی از دارایی‌های مختلف مالی هستند. این صندوق‌ها درواقع نهادهای مالی هستند که نقدینگی سرمایه‌گذاران را جمع‌آوری می‌کنند و در اوراق بهادار متفاوتی سرمایه گذاری می‌کنند و افراد به میزان سرمایه گذاری خودشان، در سود یا زیان صندوق شریک خواهند بود.

 واحدهای سرمایه گذاری

واحد سرمایه گذاری درواقع کوچکترین قسمت سرمایه‌ در هر صندوق است که به دو نوع واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی تقسیم می‌شود. ورود سرمایه‌گذاران به صندوق با صدور واحدهای سرمایه گذاری و خروج آن‌ها از طریق ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی صورت می‌پذیرد.

انواع واحد‌های سرمایه گذاری

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

این واحدها قبل از شروع دوره‌ پذیره‌نویسی اولیه توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق به منظور تشکیل سرمایه اولیه برای شروع فعالیت صندوق خریداری می‌شوند. از ویژگی‌های این نوع از واحدها می‌توان به غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال بودن آن‌ها اشاره کرد. همچنین دارندگان این واحدها، دارای حق رأی در مجامع هستند. 

واحدهای سرمایه گذاری عادی

 این نوع از واحدها، بعد از اینکه صندوق شروع به فعالیت کرد، منتشر خواهند شد که ویژگی‌های متفاوتی با نوع ممتاز دارند، از جمله: قابل ابطال بودن و غیرقابل انتقال بودن آن‌ها. دارندگان این واحدها، دارای هیچ‌گونه حق رأی در مجامع صندوق نخواهند بود.

 ارزش خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری، Net Asset Value ( NAV)

ارزش خالص دارایی ها درواقع ارزش خالص صندوق‌ را نمایان می‌کند که از  کسر کل بدهی‌ها از دارایی‌ها محاسبه می‌شود. ارزش خالص هر صندوق در انتهای هر روز و بر پایه‌ قیمت نهایی دارایی‌های آن صندوق محاسبه خواهد شد.

نرخ صدور و قیمت ابطال

پایه و اساس محاسبه‌ نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری در صندوق‌ها، درواقع خالص ارزش دارایی‌های موجود در صندوق در پایان هر روز است.

نرخ صدور یا فروش هر واحدهای سرمایه گذاری صندوق، عبارت است از تفاوت ارزش خرید دارایی ها منهای بدهی های صندوق تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه گذاری.

نرخ صدور در خصوص صندوق های مبتنی بر صدور و ابطال در پایان هر روز کاری محاسبه شده و در مورد صندوق های قابل معامله هر دو دقیقه یکبار محاسبه می‌شود.

نرخ ابطال یا قیمت بازخرید هر واحدهای سرمایه گذاری عبارت است از تفاوت ارزش فروش دارایی های منهای بدهی های صندوق تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه گذاری.

انواع صندوق‌ های سرمایه گذاری از نظر معامله واحدها

صندوق های سرمایه گذاری از نظر معامله‌ واحدها به دو نوع تقسیم می‌شوند:

صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال

به طور کلی  معامله‌ واحدهای سرمایه گذاری این صندوق‌ها با تکمیل فرم درخواست صدور و ابطال، صورت می پذیرد.

صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس ، Exchange Traded Fund (ETF)

معاملات واحدهای این نوع از صندوق‌ها در فرابورس امکان پذیر است و مشابه معاملات سهام شرکت‌های حاضر در بازار بورس است و برای معامله‌ واحدهای این صندوق‌ها، همانند بازار سهام، باید کد بورسی داشت.

انواع صندوق‌ های سرمایه گذاری از نظر ترکیب دارایی

صندوق‌های سرمایه‌گذاری براساس ترکیب دارایی به انواع متفاوتی تقسیم می‌شوند که در ادامه به مهم‌ترین آن‌ها اشاره شده است:

صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت

این نوع از صندوق‌ها طبق قانون تصویب‌شده در سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند حداقل ۷۵ درصد دارایی‌های خود را به اوراق با درآمد ثابت اختصاص دهند. ریسک این صندوق‌ها بسیار کم بوده و بازدهی نسبتاً بیشتری از سپرده‌های بانکی دارند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام

این نوع از صندوق‌ها موظفند که حداقل ۷۰ درصد دارایی‌هایشان را به سهام و حق تقدم سهام در بازار بورس تبدیل کنند. به‌طورکلی می‌توان گفت که میزان ریسک این صندوق‌ها نسبت به سایر صندوق‌ها به مراتب بالا‌تر است و از این رو، می‌توان انتظار بازدهی بالایی هم داشت.

صندوق های‌سرمایه‌گذاری مختلط

این صندوق‌ها نیز باید بر طبق قوانین ذکر شده، ۴۰ تا ۶۰ درصد دارایی‌های خود را به سهام شرکت‌های و بقیه را به اوراق با درآمد ثابت تبدیل کنند. به طور کلی می‌توان ریسک و بازدهی این صندوق‌ها را متوسط ارزیابی کرد.

 

 

نظر شما