شبکه دانش / معرفی کتاب و تازه های نشر

  • شبکه دانش / معرفی کتاب و تازه های نشر

کتاب حسابداری صندوق های سرمایه گذاری

  • ۲۶ فروردین ۱۴۰۱
  • ۳۸۶
  • ۰۳

رشد روزافزون صندوق های سرمایه گذاری و نقش قابل توجه این نهاد مالی جدید در تعمیق و گسترش بازار سرمایه ایران، از طریق جذب سرمایه های سرگردان جامعه به سمت بازار سرمایه، حرکت از سیستم بانک محور به سمت سیستم مالی متکی بر اوراق بهادار و کمک به اجرای اصل 44 قانون اساسی موجب توجه بیشتر ارکان و فعالان بازار...

  • شبکه دانش / معرفی کتاب و تازه های نشر

 کتاب برنامه های حسابرسی

  • ۲۶ فروردین ۱۴۰۱
  • ۳۵۰
  • ۰۳

مهم ترین و باارزش ترین خدمت حرفه حسابرسی، اظهارنظر مستقل درباره مطلوبیت صورت های مالی و گزارش نتایح به افراد ذینفع می باشد. اتکاء طیف وسیعی از مدیران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، نهادهای نظارتی و ... به صورت های مالی حسابرسی شده و همچنین یاری دادن مدیران در شناسایی نقاط ضعف کنترل های داخلی شرکت،...