اتاق خبر / قوانین مالیاتی

ماده 132 قانون مالیات های مستقیم

  • ۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
  • ۱۱۲
  • ۰۳

اشخاص مشمول معافیت ماده 132 ق.م.م

1- دفاتر گردشگری و زیارتی؛

2- واحدهای تولیدی و معدنی؛

3- واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات؛

4- بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری؛

5- سرمایه گذاری مجدد و درآمدهای حمل و نقل؛ 

6- درآمدهای تولید شرکت های خارجی؛

7- تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی.

مدت معافیت ها مطابق ماده 132 ق.م.م

ماده 132 قانون مالیات های مستقیم

درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده، با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد.

واحدهای تولیدی و معدنی

از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت
در مناطق کمتر توسعه یافته
استقرار واحدهای صنعتی و معدنی در شهرک های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی     (سایر مناطق)
استقرار واحدهای صنعتی و معدنی در شهرک های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
(در مناطق کمتر توسعه یافته)
افزایش نیروی کار شاغل
5 سال
ده سال
7 سال( دو سال به پنج سال اضافه می شود)
13 سال(سه سال به ده سال اضافه می شود)
افزایش حداقل 50% نیروی کار در هر سال در دوره معافیت، یک سال به دوره معافیت اضافه می شود.

تخفیف در نرخ مالیات بر درآمد شرکت های تولید خارجی ماده 132 قانون مالیات های مستقیم

۵۰% تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی شرکت های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند درصورتی که حداقل ۲۰% از محصولات تولیدی را صادر نمایند، ضمن برخورداری از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور، در مدت قرارداد همکاری( حتی پس از اتمام دوره نرخ صفر در این ماده) برخوردار می باشند.

شرایط لازم جهت احراز و اعمال نرخ صفر ماده 132 قانون مالیات های مستقیم

الف . فعالیت های تولیدی و معدنی

صدور پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج از طرف وزارتخانه ذیربط؛

ابراز درآمد حاصل از فعالیت تولیدی یا معدنی؛

تعلق واحد تولیدی و معدنی به اشخاص حقوقی غیر دولتی؛

تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی و اسناد و مدارک حسابداری

-عدم استقرار در شعاع 120 کیلومتری مرکز تهران

-عدم استقرار در شعاغ 50 کیلومتری مرکز اصفهان

-30 کیلومتری ماکر سایر استان ها و شهرهای اب جمعیت بیش از سیصد هزار نفر

-به استثناء شهرک های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مستقر

ب . فعالیت های تولیدی فناوری اطلاعات

ج. بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی و گردشگری

صدور پروانه بهره برداری یا قرارداد فروش از طرف وزارتخانه ذیربط؛

تعلق مالکیت واحد تولید فناوری اطلاعات به اشخاص حقوقی غیر دولتی؛

ابراز درآمد بابت خدمات مذکور؛

تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی و اسناد و مدارک حسابداری.

شرایط افزایش مدت نرخ صفر مالیاتی ماده 132 قانون مالیات های مستقیم

دارا بودن بیش از 50 نفر نیروی کار شاغل؛
افزایش 50% نیروی کار در مدت معافیت؛
تأیید تعداد نیروی کار و افزایش توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛
مربوط به فهرست بیمه تأمین  اجتماعی باشد؛
عدم کاهش نیروی کار بعد از افزایش( به استثناء بازنشتگی، بازخریدی و استعفا)؛
در اینصورت یک سال به مدت معافیت اضافه می شود.

نکته: در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش (50%) در سال بعد از برخوداری معافیت، مالیات متعلق در سال کاهش از واحد هایی که از معافیت استفاده نموده اند مطالبه و وصول می شود.

تأثیر سرمایه ثبتی شرکت ها بر افزایش مدت نرخ صفر واحد های صنعتی و معدنی مطابق ماده 132 قانون مالیات های مستقیم

 

تشویق و افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی واحد ها

مناطق کمتر توسعه یافته

صفر
مادامی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد و بعد از با نرخ های مقرر در ماده 105 قانون محاسبه می شود.

سایر مناطق

50% با نرخ صفر و 50 % با قیمانده با نرخ مقرر در ماده 105 قانون و تبصره های آن

 

تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد و بعد از با نرخ های مقرر در ماده 105 قانون محاسبه می شود.

سرمایه گذاری با مشارکت سرمایه گذار خارجی

همه مناطق

به ازاء هر 5 % مشارکت سرمایه گذاری خارجی به میزان 10 % به مشوق این ماده اضافه می شود.
تا حداکثر 50 % می تواند افزایش یابد.

 

نظر شما