اتاق خبر / قوانین مالیاتی

 • اتاق خبر / قوانین مالیاتی

انواع کتمان درآمد ها

 • ۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
 • ۲۸۰
 • ۰۳

۱- عدم ثبت درآمد در دفاتر و یا کمتر ثبت کردن آن ها از طریق به وجود آوردن خریداران ساختگی و کد اقتصادی جعلی و یا کد دیگران مخصوصا موسساتی که فروش کالای آنها از طریق شعبه، نمایندگی و... بعمل می آید. ۲- حساب سازی و حساب به حساب کردن ثبت فروش یا درآمد در حساب های بستانکاران، جاری شرکاء و غیره. ۳- ثبت...

 • اتاق خبر / قوانین مالیاتی

موارد رد دفاتر قانونی

 • ۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
 • ۲۸۲
 • ۰۳

موارد رد دفاتر قانونی مطابق آیین نامه 230761 سازمان امور مالیاتی 1- در صورتی که دفاتر ارایه شده نزد مراجع ذیربط به ثبت نرسیده باشد یا فاقد یک یا چند برگ باشد. 2- عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز. 3- تأخیر تحریر دفاتر روزنامه بیش از 15 روز و تأخیر تحریر...

 • اتاق خبر / قوانین مالیاتی

آیین نامه ماده 95 قانون مالیات های مستقیم 

 • ۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
 • ۲۷۷
 • ۰۳

آیین نامه ماده 95 قانون مالیات های مستقیم  تعریف صورتحساب فرمی است که در موارد فروش کالا یا ارایه خدمات بصورت دستی با شماره سریال چاپی و یا ماشینی با شماره سریال ماشینی و یا توسط سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه)فروش صادر می گردد. انواع صورتحساب صورتحساب نوع اول (فاکتور رسمی)...

 • اتاق خبر / قوانین مالیاتی

مالیات بر ارزش افزوده

 • ۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
 • ۲۸۹
 • ۰۳

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟ مالیات غیر مستقیمی است که بر تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین وضع می گردد. برابر مقررات ارزش افزوده، هر سال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه (بهار، تابستان، پاییز، زمستان) تقسیم می شود. موعد مقرر...

 • اتاق خبر / قوانین مالیاتی

ماده 132 قانون مالیات های مستقیم

 • ۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
 • ۳۰۲
 • ۰۳

اشخاص مشمول معافیت ماده 132 ق.م.م 1- دفاتر گردشگری و زیارتی؛ 2- واحدهای تولیدی و معدنی؛ 3- واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات؛ 4- بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری؛ 5- سرمایه گذاری مجدد و درآمدهای حمل و نقل؛  6- درآمدهای تولید شرکت های خارجی؛ 7- تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی. مدت...

 • اتاق خبر / قوانین مالیاتی

شرکت‌های بورسی و ملاحظات مالیاتی آن‌ها

 • ۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
 • ۲۷۲
 • ۰۳

ماده 143 قانون مالیات های مستقیم شرح معافیت ملاحظات شرکت‌های بورسی و ملاحظات مالیاتی آن‌ها 10% از مالیات بر درآمد   شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود. 10% از مالیات بر درآمد در صورتی که در پایان دوره مالی 20% سهام شناور آزاد داشته باشند...

 • اتاق خبر / قوانین مالیاتی

مفاهیم مالیاتی

 • ۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
 • ۳۰۱
 • ۰۳

مالیات مالیات بخشی از دارایی یا درآمد اشخاص حقیقی یا حقوقی است که با هدف پرداخت مخارج عمومی و اجرای سیاست های مالی، در راستای حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، بر اساس قوانین و توسط اهرم های اداری و اجرایی دولت وصول می شود. ۱)مالیات های مستقیم مالیات هایی که بطور مستقیم از درآمد یا...

 • اتاق خبر / قوانین مالیاتی

صورت معاملات فصلی

 • ۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
 • ۲۹۲
 • ۰۳

صورت معاملات فصلی به منظور شفافیت فعالیت­ های اقتصادی سامانه صورت معاملات فصلی راه اندازی شد، در این پایگاه کلیه اطلاعات، هویتی، عملکردی و دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی، نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اعلام می‌گردد. همچنین اطلاعات کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی،...

 • اتاق خبر / قوانین مالیاتی

صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) در چه گروه هایی قرار می گیرند؟

 • ۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
 • ۲۴۸
 • ۰۳

صاحبان مشاغل به کسبه، اصناف، صاحبان حرف، صاحبان کارخانه ها، کارگاه های تولیدی و سایر افرادی که به صورت شخص حقیقی از اشتغال به مشاغل آزاد درآمد کسب می نمایند صاحبان مشاغل گفته می شود. گروه بندی مالیاتی صاحبان مشاغل گروه اول •کلیه وارد کنندگان و صادرکنندگان؛ •صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی...