قوانین و بخشنامه ها

استانداردهای حسابداری

  • ۱۸ دی ۱۳۹۹
  • ۳۱۹۷
  • ۰۳

استاندارد حسابداری مجموعه‌ای از اصول و رویه‌های مشترک است که می‌توان آن‌ها را به عنوان معیار و اساس نحوه حسابداری به حساب آورد. در واقع این اصول، همچون قوانین و مقرارتی هستند که به حسابدارها می‌گویند باید چگونه کار حسابداری را انجام دهند. این استانداردها در واقع اصول اساسی شیوه حسابداری را تعیین می‌کنند

وجود این استانداردها باعث می‌شود تا همه گزارش‌های مالی معیارهای یکسانی داشته باشند و در کل کشور به یک شکل انجام گیرند.

وجود این اصول برای یکپارچه سازی گزارش‌های مالی ضروری است و تنها گزارش‌هایی قابل قبول هستند که این استانداردها را رعایت کرده باشند.

تدوین اصول و ضوابط حسابداری به عهده سازمان حسابرسی می باشد.

دسترسی به استانداردهای مصوب، پیش نویس استانداردها، اسلایدهای آموزشی و غیره از وب گاه سازمان حسابرسی به آدرس audit.org.ir  امکان پذیر می باشد.