خدمت

خدمات مالی و حسابداری

استفاده از اطلاعات مالی و حسابداری مربوط، قابل اتکاء و مفید مهم ترین وسیله تصمیم گیری برای واحدهای تجاری می باشد.
خدمات حسابداری و مالی شرکت تراز حساب مستقل به شرح زیر می باشد:
 1. طراحی، اصلاح و بروز رسانی کدینگ حساب ها در سیستم مالی؛
 2. طراحی، پیاده سازی و استقرار سیستم های حسابداری یکپارچه از جمله؛ سیستم انبار، خرید و فروش، خزانه داری، حقوق و دستمزد، بهای تمام شده و ...؛
 3. تهیه آیین نامه ها و دستورالعمل های مالی، ادرای و پیاده سازی سیستم کنترل داخلی؛
 4. ثبت و نگهداری اسناد حسابداری؛
 5. عملیات اصلاح و بستن حساب ها در پایان سال مالی؛
 6. دفترداری و خزانه داری و رفع مغایرت حساب های بانکی با دفاتر؛
 7. فرآیندهای حقوق و دستمزد، تهیه و ارسال لیست بیمه پرسنل؛
 8. تهیه و تنظیم صورت های مالی اساسی و تلفیقی مطابق استانداردهای حسابداری؛
 9. تهیه گزارشات عملکرد و گزارشات مؤثر در تصمیم گیری مدیران؛
 10. تهیه و تنظیم گزارش بودجه، گزارشات تحلیلی و سایر گزارشات مالی؛
 11. تهیه و تنظیم طرح های توجیهی فنی و اقتصادی مربوط به کسب و کار به صورت کاملاً تخصصی(Business Plan)
 12. تنظیم قراردادهای تجاری و پرسنلی.