خدمت

ویژه کارآفرینان

برای راه‌اندازی استارتاپ و شروع تدریجی بازه‌ رشد، مهم‌ترین بخش، پس از نگارش بیزینس مدل، دقت در بررسی و تحلیل نگارش مدل درآمدی و چشم‌انداز برنامه‌ مالی است.
 برنامه‌ای که گرچه در ابتدا شاید تهیه آن چندان زمان‌بر نباشد اما بدون پیش‌بینی درست مالی و عدم وجود مدل مالی، تمامی ایده‌ها و مدل‌های دیگر شما، ذهنی خواهد بود و عملکرد موثری در کسب ‌و کارتان نخواهد داشت.
مدل مالی صحیح و دقیق، زبان برقراری ارتباط میان استارتاپ و سرمایه‌گذار است.
مدل مالی یکی از پیش‌نیازهای کلیدی در ساختن کسب‌وکاری پایدار ازنظر مالی و سپس جذب سرمایه برای تأمین مالی رشد کسب‌ وکار است.
تهیه مدل مالی علاوه بر اینکه اطلاعات ارزشمندی را برای مؤسسان در رابطه با پتانسیل رشد استارتاپ و برای سرمایه‌گذاران در رابطه با جذابیت ارزش پیشنهادی استارتاپ به همراه می‌آورد، از پیش‌نیازهای مهم در فرایند جذب سرمایه است.